گواهینامه ترک
26
سپتامبر

تبدیل گواهینامه ایرانی به گواهینامه ترک

طبق قوانین کشور ترکیه، رانندگی با گواهینامه بین المللی، برای افراد مقیم، تنها تا ۶ ماه معتبر است و بعد از آن باید گواهینامه کشور ترکیه را دریافت کرد....

ادامه را بخوانید